Öz/çeviri-m (Self/trans-lation)

Akbank Sanat, 10 Eylül – 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Hint çağdaş sanatçı Sudarshan Shetty’nin Öz/çeviri-m (Self/trans-lation) adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide iki farklı malzemenin birleşmesi sonucu iki farklı gerçeğin ve kültürün uzlaşması madde, zaman ve bellek üçlüsündeki kırılmalar ve onarımlar üzerinden ele alınıyor. Sanat eleştirmeni Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünü üstlendiği sergi yerleştirmeler (enstalasyon), heykeller, kısa ve orta metraj filmlerinden oluşmakta.

Serginin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman.

Hasan Bülent Kahraman’ın tasviriyle “çok katmanlı” bir kültürden gelen Shetty, günümüz problemlerinden biri olan “dönüşüm”ü kültürel bağlamda ele alıyor. Çoğu isimsiz bırakılmış olan bu eserler, çeşitli kültürlerin ve farklılıkların bir araya gelerek kaynaşmasını  yansıtıyor. Farklı maddelerin kaynaşarak oluşturduğu yeni kültürel dokuların üretiminde kültürlerin dönüşümünün önemli bir rol oynadığı vurgulanmış.

Sudarshan Shetty’nin eserlerinden.

Kültür insandır ve kendi kendine oluşsa dahi insan algısıyla sabitleşir. Bu noktada kültürlerin dönüşümü aynı zamanda insanın da dönüşümüdür. Başka bir deyişle asıl dönüşen ve dönüştüren varlık insandır. Özü dönüşmüş olan insan çevrime uğramaktadır. Bu anlayıştan yola çıkan Shetty, insanın var oluşuna göndermeler yapıyor.

Sudarshan Shetty.

Shetty’nin eserleri, orijinal hâllerinden dönüşüm sonucunda uzaklaşmalarına rağmen kendi özlerini içlerinde hâlâ barındırıyor.

Serginin küratörü Hasan Bülent Kahraman’ın Sudarshan Shetty üzerine konuşması.